Beslenme Hizmetleri

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan hizmetlerin en önemlilerinden biri beslenme hizmetidir. Sağlıklı ve hijyenik ortam sağlanarak, en iyi koşullarda hazırlanmış, kişinin günlük alması gereken besin öğelerinden oluşan menü sunulmaktadır. Yemek menüleri günlük kalori ihtiyaçları, mevsim koşulları, yemeklerin birbiri ile uyumu ve çeşitliliği göz önünde bulundurularak başkanlığımız bünyesinde görevli diyetisyenlerce belirlenerek hazırlanmaktadır.

Yemek hizmeti alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Pişirilen yemeklerin denetim ve kontrolleri başkanlığımız denetim komisyonları tarafından günlük; yüklenici firmanın hammadde alımından başlayarak, depoların düzeni ve depolama şartları, kullanılan malzemelerin hijyen koşullarına uygun olup olmadığı, çalışan personelin hijyen kurallarına uyup uymadığı gibi yemeğin sunum aşamasına gelene kadar kontrolü yapılmakta ve yapılan denetimler tutanak altına alınmaktadır. Başkanlığımızca belirlenen dönemlerde ayrıntılı olarak yüklenicinin temin ettiği hammaddelerden ve pişen yemeklerden numuneler diyetisyenlerimizce alınarak mikrobiyolojik/kimyasal analizler yaptırılmaktadır. Denetim sonucu gerekli görülen durumlarda yüklenici firma ile imzalanmış olan sözleşme hükümleri gereği, sözlü, yazılı uyarı ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Ek Resimler
Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 27597 kez okundu.