Sağlık Hizmetleri

     

Mediko Sosyal Hizmetleri

 

Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrencilerimizin tedavi giderleri 01/01/2012 tarihine kadar Üniversitemizce karşılanmaktaydı, ancak; 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. Maddesi 7.fıkrası ve Kanuna eklenen geçici 50.maddeye istinaden, Üniversitemizde öğrencilerimize sağlık hizmeti verilmemektedir.

4.2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti almak isteyen öğrencilerimizi, Üniversitemiz öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sağlamak amacıyla, 19 Kasım 2013 tarihinde, Balkan Yerleşkesi Menza Binasında hizmet vermeye başlayan “Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi”ne yönlendirmekteyiz.

Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3845 kez okundu.