SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ

Satın Alma ve Tahakkuk Birimi üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; ilgili mevzuatlar çerçevesinde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda, mal ve hizmet alımlarını gerçekleştiren bir birimdir.

Birimimiz tarafından öğrencilerimizin akademik çalışmalarında gerekli katılım ücretinin ödenmesi, konaklama ve yevmiye giderlerinin karşılanma, üniversitemizin ilgili birimlerinde zorunlu staj yapan ve mesleki eğitim faaliyeti eğitimine tabi öğrencilerin sigorta prim ödemeleri, daire başkanlığımızın özgelir kadrosunda yer alan kadrolu personel, sözleşmeli personel ve işçilerin maaş ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca burs alma şartlarını taşıyan öğrencilere öncelik verilmek suretiyle hizmetine ihtiyaç duyulan öğrenciler kısmi zamanlı olarak çalıştırılmakta olup, çalışmak isteyen öğrenciler dönem başında ilan edilen pozisyonlara  online olarak başvuru yaparlar ve kabul edilen öğrencilerin işlemleri ile ücret ödemeleri birimimiz tarafından gerçekleştirilir.

 Öğrenci topluluklarının kültürel ve sportif faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü katılım, konaklama ve yevmiye işlemleri yapılmakta, öğrenci topluluklarının etkinliklerinde kullanılmak üzere her türlü ihtiyaçları daire başkanlığımıza ait bütçe ödeneklerinden etkinlik ve verimlilik ilkesi çerçevesinde karşılanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca birimimiz satın alma işlemleriyle ilgili her türlü evraklar ilgili mevzautlar çerçevesinde hazırlanarak ödeme işlemleri hazır hale getirilmektedir.

Daire başkanlığımızın birimlerindeki her türlü taşınır ve taşınmaz malların, Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri yapılmakta, birimimize ait her türlü stratejik programları ve bütçe performans programları ile üniversitemiz birim faaliyet raporlarının ilgilli kısımları hazırlanmaktadır.

Satın Alma ve Tahakkuk Birimi olarak belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz, akademik ve idari personel ile ilgili birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak yolunda çalışmalarına itinayla devam edilmektedir.

Bu içerik 18.01.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1259 kez okundu.