Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü

Yüksekokul Sekr. Ömer ÇAKIR

Görev : Şube Müdürü V.
Telefon : 0 (284) 212 71 03
TÜ E-Posta : omercakir@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Eyüp ASLAN

Görev : Muhasebe Yetkilisi
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : eyupaslan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Emek Başar DAĞDEVİREN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1624
TÜ E-Posta : emekbasar@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Oğuz BATUR

Görev : Müdür Yrd.
TÜ E-Posta : oguzbatur2@trakya.edu.tr