Etkinlik Takvimi
...

Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Şube Md. Çetin KAYA

Görev : Şube Müdürü
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1613
TÜ E-Posta : cetinkaya@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Tanser PEHLİVAN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1631
TÜ E-Posta : tanserpehlivan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Serkan GÜLER

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1634
TÜ E-Posta : serkanguler@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gökay KIRAS

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : gokaykiras@trakya.edu.tr

Veznedar Murat TUNÇKOL

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1623
TÜ E-Posta : murattunckol@trakya.edu.tr

Memur Nilay ÖZDOĞAN

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 42 19 » Dahili : 1611
TÜ E-Posta : nilayozdogan@trakya.edu.tr

Memur Nilay AKÇAKAYA

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1636
TÜ E-Posta : nilayarda@trakya.edu.tr

Hizmetli Tekin ÇETİN

Görev : Yemekhane Sorumlusu
TÜ E-Posta : tekincetin@trakya.edu.tr

Hizmetli Hamdi SAĞLAM

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : hamdisaglam@trakya.edu.tr