Etkinlik Takvimi
...

Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Şube Md. Sibel KAYICI

Görev : Şube Müdürü
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1613
TÜ E-Posta : sibelkayici@trakya.edu.tr

Şef Ömür EREN

Görev : Şef
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : oeren@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. İlksen KOKERALP

Görev : Şef V.
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1625
TÜ E-Posta : ilksenkokeralp@trakya.edu.tr

Diyetisyen Erdi GÜZELLER

Görev : Diyetisyen
TÜ E-Posta : erdiguzeller@trakya.edu.tr

Diyetisyen Kübra AYCIL

Görev : Diyetisyen
TÜ E-Posta : kubraaycil@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Tanser PEHLİVAN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1631
TÜ E-Posta : tanserpehlivan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Serkan GÜLER

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1630
TÜ E-Posta : serkanguler@trakya.edu.tr

Memur Nurtekin KAYA

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1630
TÜ E-Posta : nurtekinkaya@trakya.edu.tr

Memur Nilay ARDA AKÇAKAYA

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1636
TÜ E-Posta : nilayarda@trakya.edu.tr

Veznedar Murat TUNÇKOL

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1623
TÜ E-Posta : murattunckol@trakya.edu.tr

Tekn.Yard. Muzaffer YILDIRIM

Görev : Yemekhane Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : muzafferyildirim@trakya.edu.tr

Tekn.Yard. Ümit YAVUZ

Görev : Kütüphaneci
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : umityavuz@trakya.edu.tr

Memur Nilay ÖZDOĞAN

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 42 19 » Dahili : 1611
TÜ E-Posta : nilayozdogan@trakya.edu.tr

Hizmetli Hamdi SAĞLAM

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : hamdisaglam@trakya.edu.tr

Hizmetli Tekin ÇETİN

Görev : Yemekhane Sorumlusu
TÜ E-Posta : tekincetin@trakya.edu.tr