Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Öğr. Gör. Selim Hakan AKINCI

Görev : Müze Sorumlusu
TÜ E-Posta : shakanakinci@trakya.edu.tr