OKUL DIŞI ÖĞRENME KULÜBÜ DUPNİSA MAĞARASI VE ÇEVRESİNE UYGULAMALI EĞİTİM GEZİSİ DÜZENLEDİ

Üniversitemizin, bünyesinde bulunan okul dışı öğrenme kulübü Kırklareli ili sınırlarında bulunan Dupnisa mağarası ve çevresine   okul dışı öğrenme etkinliği çerçevesinde uygulamalı eğitim düzenlendi . Bu eğitime  Matematik ve Fen  Bilimleri Eğitimi  Bölümü   öğretim üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZYILDIRIM, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Musa ULUDAĞ ve Temel Eğitim Bölümü , Sınıf Öğretmenlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serbülent PAKSUZ rehber olarak katılmıştır. Eğitim süresince Doç.Dr. Musa ULUDAĞ, jeolojik dönemler süresince çevrenin oluşumu, ekolojik sistemlerin işleyişi (dağ ekosistemi,akarsu ekosistemi ve mağara ekosistemi)  ve jeomorfolojik yapı üzerine bilgiler verdi.   Dr. Öğr. Üyesi Serbülent PAKSUZ , Dupnisa mağarasında yaşayan yarasaların yaşamları ve ekolojik sisteme olan yararları,ıstıranca dağlarının biyorezerv alanı olarak önemi ve biyolojik çeşitliliği konusunda eğitim vermiştir.  Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZYILDIRIM ise gerek mağaranın oluşumu gerekse çevrede oluşagelen kimyasal değişim süreçleri ve multidisipliner çalışmanın önemini vurgulayan açıklamalar yapmıştır. Dupnisa mağarası ve çevresindeki eğitim tamamlandıktan sonra Demirköy ilçesinde bulunan  İstanbul’un Fethinde de kullanılan topların  demirlerinin elde edildiği demir dökümhanesine gidilerek buradaki demir cevherinin nasıl  saf demire dönüştürüldüğünü gözlemleme ve inceleme fırsatı bulmuşlardır.
Planlanan program çerçevesinde  tamamlanan gezi genel bir değerlendirme yapılarak ve   öğrencilerin gözlemlerinin rapor edilmesi istenerek tamamlanmıştır.
Ek Resimler
Bu içerik 02.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 115 kez okundu.