Personelimiz

Daire Başkanı

Öğr. Gör. Burak İŞÇİMEN

Görev : Daire Başkan Vekili
TÜ E-Posta : burakiscimen@trakya.edu.tr

Büro Personeli Ayşe EĞE

Görev : Sekreterlik
Telefon : 0 (284) 223 42 19 » Dahili : 1611
TÜ E-Posta : ayseege@trakya.edu.tr

Hizmetli Mustafa KESKİN

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : mustafakeskin@trakya.edu.tr

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÖZYURT

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : anilozyurt@trakya.edu.tr

Şef Koray TAŞ

Görev : Şube Müdürü V.
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : koraytas@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hatice Işık KURNAZ

Görev : Şef V.
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : haticeisik@trakya.edu.tr

Araştırmacı (Özl.) Gürcan SAKARYA

Görev : Araştırmacı (Özelleştirme)
Telefon : 0 (284) 236 60 80 » Dahili : 111
TÜ E-Posta : gurcansakarya@trakya.edu.tr

Memur Emek Başar DAĞDEVİREN

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1641
TÜ E-Posta : emekbasar@trakya.edu.tr

Antrenör Murat İÇKIR

Görev : Halk Oyunları Sorumlusu
TÜ E-Posta : muratickir@trakya.edu.tr

Beslenme Şube Müdürlüğü

Yüksekokul Sekr. Aykut AY

Görev : Beslenme Şube
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 132
TÜ E-Posta : aykutay@trakya.edu.tr

Diyetisyen Erdi GÜZELLER

Görev : Diyetisyen
TÜ E-Posta : erdiguzeller@trakya.edu.tr

Diyetisyen Büşra Nihan KUDU

Görev : Diyetisyen
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1626
TÜ E-Posta : bnihankudu@trakya.edu.tr

Teknisyen Ümit YAVUZ

Görev : Yemekhane Sorumlusu
TÜ E-Posta : umityavuz@trakya.edu.tr

Hizmetli Dinçer PEHLİVANOĞLU

Görev : Yemekhane Sorumlusu
TÜ E-Posta : dincerpehlivanoglu@trakya.edu.tr

Hizmetli Bülent ARAS

Görev : Yemekhane Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1435
TÜ E-Posta : bulentaras@trakya.edu.tr

Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Şube Md. Çetin KAYA

Görev : Şube Müdürü
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1613
TÜ E-Posta : cetinkaya@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Tanser PEHLİVAN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1631
TÜ E-Posta : tanserpehlivan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Serkan GÜLER

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1634
TÜ E-Posta : serkanguler@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Nurtekin KAYA

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1630
TÜ E-Posta : nurtekinkaya@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Nilay AKÇAKAYA

Görev : Maaş Mutemeti
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1636
TÜ E-Posta : nilayarda@trakya.edu.tr

Hizmetli Tekin ÇETİN

Görev : Yemekhane Sorumlusu
TÜ E-Posta : tekincetin@trakya.edu.tr

Hizmetli Hakan BOZKOÇ

Görev : Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1629
TÜ E-Posta : hakanbozkoc@trakya.edu.tr

Hizmetli Hamdi SAĞLAM

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : hamdisaglam@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Ebru TEZEL

Görev : Kadrolu İşçi
TÜ E-Posta : ebrutezel@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Handan UZUN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Göreve Başlama : 11.01.2021
TÜ E-Posta : handanuzun@trakya.edu.tr

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bilg.İşl. İlksen KOKERALP

Görev : Şube Müdürü V.
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1618
TÜ E-Posta : ilksenkokeralp@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gökhan ERGİNLER

Görev : Havuz Sorumlusu
TÜ E-Posta : gokhanerginler@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Mahmut GENÇ

Görev : Spor Yazışmaları / Saha ve Salon Tahsis İşlemleri ve Evrak Kayıt
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1615
TÜ E-Posta : mahmutgenc@trakya.edu.tr

Hizmetli Fedai KURT

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : fedaikurt@trakya.edu.tr

Hizmetli Şükrü KURT

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : sukrukurt@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Mehmet Ali KORÇA

Görev : Kadrolu İşçi
TÜ E-Posta : malikorca@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Nilay ÖZDOĞAN

Görev : Evrak Kayıt ve Spor Şube Yazışmaları
Göreve Başlama : 27.11.2020
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1620
TÜ E-Posta : nilayozdogan@trakya.edu.tr

Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü

Yüksekokul Sekr. Ömer ÇAKIR

Görev : Şube Müdürü V.
TÜ E-Posta : omercakir@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Eyüp ASLAN

Görev : Muhasebe Yetkilisi
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : eyupaslan@trakya.edu.tr

Öğretmen Emel HEPGEZER

Görev : Öğretmen
TÜ E-Posta : emelhepgezer@trakya.edu.tr

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Öğr. Gör. Ruhi PEHLİVANCIK

Görev : Müze Müdürü
Göreve Başlama : 14.08.2020
Telefon : 0 (284) 224 09 22
TÜ E-Posta : ruhipehlivancik@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Kamil BÜRKER

Görev : Kadrolu İşçi
TÜ E-Posta : kamilburker@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Adem ÇETİN

Görev : Kadrolu İşçi
TÜ E-Posta : ademcetin1@trakya.edu.tr

İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi - Milli Mücadele ve Lozan Müzesi

Bilg.İşl. Müslüm ÖZCAN

Görev : Müze Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 336 27 85 » Dahili : 186
TÜ E-Posta : mozcan@trakya.edu.tr

Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Yürütme Kurulu Başkanı
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Şef Koray TAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : koraytas@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. İlksen KOKERALP

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1618
TÜ E-Posta : ilksenkokeralp@trakya.edu.tr

Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletmesi Yönetim Kurulu

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Yönetim Kurulu Başkanı
Göreve Başlama : 14.08.2020
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

İdari ve Mali İşl. D. Bşk. Ayşe Gül KUŞLAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : aysegulkuslar@trakya.edu.tr