Etkinlik Takvimi
...

Personelimiz

Daire Başkanı

Şube Md. Yücel KURTDERE

Görev : Daire Başkan Vekili
TÜ E-Posta : yucelk@trakya.edu.tr

Büro Personeli Ayşe EĞE

Görev : Sekreterlik
Telefon : 0 (284) 223 42 19 » Dahili : 1611
TÜ E-Posta : ayseege@trakya.edu.tr

Hizmetli Fedai KURT

Görev : Destek Hizmetleri
TÜ E-Posta : fedaikurt@trakya.edu.tr

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bilg.İşl. Hatice Işık KURNAZ

Görev : Şef V.
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : haticeisik@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Handan UZUN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1620
TÜ E-Posta : handanuzun@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gökay KIRAS

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1621
TÜ E-Posta : gokaykiras@trakya.edu.tr

Memur Eda Hanife AYDIN

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1639
TÜ E-Posta : ehanifesimsek@trakya.edu.tr

Hizmetli Emek Başar DAĞDEVİREN

Görev : memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1641
TÜ E-Posta : emekbasar@trakya.edu.tr

Hizmetli Murat İÇKIR

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : muratickir@trakya.edu.tr

Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Şube Md. Sibel KAYICI

Görev : Şube Müdürü
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1613
TÜ E-Posta : sibelkayici@trakya.edu.tr

Şef Ömür EREN

Görev : Şef
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : oeren@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. İlksen KOKERALP

Görev : Şef V.
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1625
TÜ E-Posta : ilksenkokeralp@trakya.edu.tr

Diyetisyen Erdi GÜZELLER

Görev : Diyetisyen
TÜ E-Posta : erdiguzeller@trakya.edu.tr

Diyetisyen Kübra AYCIL

Görev : Diyetisyen
TÜ E-Posta : kubraaycil@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Tanser PEHLİVAN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1631
TÜ E-Posta : tanserpehlivan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Serkan GÜLER

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1630
TÜ E-Posta : serkanguler@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Nurtekin KAYA

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1630
TÜ E-Posta : nurtekinkaya@trakya.edu.tr

Memur Nilay AKÇAKAYA

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1636
TÜ E-Posta : nilayarda@trakya.edu.tr

Veznedar Murat TUNÇKOL

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1623
TÜ E-Posta : murattunckol@trakya.edu.tr

Tekn.Yard. Muzaffer YILDIRIM

Görev : Yemekhane Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : muzafferyildirim@trakya.edu.tr

Tekn.Yard. Ümit YAVUZ

Görev : Kütüphaneci
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1632
TÜ E-Posta : umityavuz@trakya.edu.tr

Memur Nilay ÖZDOĞAN

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 223 42 19 » Dahili : 1611
TÜ E-Posta : nilayozdogan@trakya.edu.tr

Hizmetli Hamdi SAĞLAM

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : hamdisaglam@trakya.edu.tr

Hizmetli Tekin ÇETİN

Görev : Yemekhane Sorumlusu
TÜ E-Posta : tekincetin@trakya.edu.tr

Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü

Bilg.İşl. Ömer ÇAKIR

Görev : Şube Müdürü V.
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1614
TÜ E-Posta : omercakir@trakya.edu.tr

Görev : Öğretmen
TÜ E-Posta : emelhepgezer@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Eyüp ASLAN

Görev : Muhasebe Yetkilisi
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : eyupaslan@trakya.edu.tr

Hizmetli Şükrü KURT

Görev : Aşçı
TÜ E-Posta : sukrukurt@trakya.edu.tr

Bekçi Barış SÖNMEZ

Görev : Bekçi
TÜ E-Posta : barissonmez@trakya.edu.tr

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tekniker Halil İbrahim GÜLEÇ

Görev : Teknisyen
Telefon : 0 (284) 236 60 80 » Dahili : 149
TÜ E-Posta : hibrahimgulec@trakya.edu.tr

Hizmetli Mahmut GENÇ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1622
TÜ E-Posta : mahmutgenc@trakya.edu.tr

Hizmetli Mustafa KESKİN

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : mustafakeskin@trakya.edu.tr

Hizmetli Bülent ARAS

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1435
TÜ E-Posta : bulentaras@trakya.edu.tr

Hizmetli Hakan BOZKOÇ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1629
TÜ E-Posta : hakanbozkoc@trakya.edu.tr

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Öğr. Gör. Selim Hakan AKINCI

Görev : Müze Sorumlusu
TÜ E-Posta : shakanakinci@trakya.edu.tr

İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi - Milli Mücadele ve Lozan Müzesi

Bilg.İşl. Müslüm ÖZCAN

Görev : Müze Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 336 27 85 » Dahili : 186
TÜ E-Posta : mozcan@trakya.edu.tr

Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Görev : Yürütme Kurulu Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4811
TÜ E-Posta : osmanh@trakya.edu.tr

Şube Md. Yücel KURTDERE

Görev : Üye
TÜ E-Posta : yucelk@trakya.edu.tr

Şube Md. Sibel KAYICI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1613
TÜ E-Posta : sibelkayici@trakya.edu.tr

Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletmesi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Görev : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4811
TÜ E-Posta : osmanh@trakya.edu.tr

Hast. Başmüdürü Ahmet SEZGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : ahmetsezgin@trakya.edu.tr

Şube Md. Yücel KURTDERE

Görev : Üye
TÜ E-Posta : yucelk@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Ömer ÇAKIR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 223 10 93 » Dahili : 1614
TÜ E-Posta : omercakir@trakya.edu.tr