PERSONEL EĞİTİMLERİ

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet PARLAK tarafından 04 Eylül 2019 tarihinde saat 18:30’da gerçekleştirilen Hijyen Eğitime, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personellerinden Şube Müdürü Çetin KAYA, Şube Müdür V. Koray TAŞ, Bilg. İşl Gökay KIRAS, Bilg. İşl. Handan UZUN, Memur Emek Başar DAĞDEVİREN, Memur Mahmut GENÇ, Tek. Ümit YAVUZ,  Büro Personeli Ayşe EĞE, Neslihan TUNA ve Oğuz BATUR katılmıştır.
Katkılarından dolayı Keşan Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederiz.
 
‘Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Üç aşamadan gerçekleşecek olan hijyen eğitimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkalığı çalışmalarının ilki Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında teorik eğitim olarak gerçekleştirilmiş olup,
Bu kapsamda;
 • Kişisel Hijyen
 • Kişisel Temizlik
 • İşyerlerinde Hijyenin Önemi
 • İşyeri Ortamlarının Temizliği
 • Dezenfeksiyon
 • İşyerlerinde Kullanılan Alet Ve Ekipmanların Temizliği
 • Risk Gruplarına Göre Gıdalar
 • Gıda Güvenliği
 • Gıdalarım Muhafaza Koşulları
 • Gıda Kaynaklı Hastalıklar
 • Mutfak Kuralları
 • Zehirlenmeler
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Mikroorganizmalar Konularında
 
bilgilendirmeler yapılmıştır.
 
Bir sonraki kapsamlı teorik eğitim Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından desteklenerek yapılacaktır.
Üçüncüsü ise toplu yemek üreten birimlerde Denetleme Pratik Eğitimi Trakya Üniversitesi Bolcaana Yemekhanesinde gerçekleştirilecek olup denetleme süresince Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tespit edilecek personellerce gerçekleştirilecektir.
 
 
Ek Resimler
Bu içerik 05.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 286 kez okundu.