TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU’NDAN “AKADEMİSYENLİĞE İLK ADIM” SEMPOZYUMU...

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından “Akademisyenliğe İlk Adım” sempozyumu düzenlendi. Trakya Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi ve Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Nesrin Turan, Ortopedi Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Sarıdoğan, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Erdoğan, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Koçak, Kardiyoloji ve Kardiyoonkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Zorkun, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Atakan Dündar açılış konuşmasında, “Bilim belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. Tüm insanlığın ortak özelliği olan merak, bulunduğumuz her alanı ortaya çıkarmış, en derinliklerine ulaşmak isteyenler bu büyük evrende boğulmuş ve bir sır gibi gizli birçok detaya ulaşmaya çalışırken oluşan bilgi birikimi eski dünyayı yeni dünyaya dönüştürmüş, küçük detaylar kocaman araştırmalara öncülük etmiştir. Bu durum bilimsel araştırma metodlarının değişerek gelişmesine ve büyük bir ivme kazanmasına ön ayak olmaktadır. Bir hikâyenin yazılmasında izlenecek yol ile bir araştırma yazısının ortaya konmasında izlenecek yol aynı değildir. Bu yüzden bugün burada, uzun ve zahmetli görünen bu yolu bir nebze olsun kolaylaştırmak için bir aradayız. Bugün burada, proje, makale, sunum ve poster çalışmalarını basamak basamak öğrenmek, bu çalışmaları bilim etiğine uygun hazırlamak, bu süreçte destek alabileceğimiz kurum ve kuruluşların farkında olmak ve sadece ülkemizle kalmayıp tüm dünyaya açılmak ilk amacımız… Bizlere yardım eden çok değerli hocalarımız öncülüğünde sizleri bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek TÜBAT ailesini çok mutlu edecek.” dedi.
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu 2. Başkanı Nazlı Polat ise konuşmasında “Hayatta atılması gereken bazı adımlar vardır. Bir insanın dönüm noktası olacak ve bizler gibi kariyerlerine yönelmiş bireylerin belki de tatil günü olmasına aldırmayıp bilim adına bugün burada bulunması elbette bir gün karşılığını bulacağımıza delalettir. Etkinliğimiz süresince daha önce değindiğimiz çalışma basamakları hakkında bilgilenecek olan arkadaşlarımızın heyecanlarını paylaşırken, attıkları bu adımın kariyerleri için faydalı olacağını temenni ediyoruz. Kendilerine Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu ailesi adına teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Böylesine güzel bir organizasyonda, siz sayın hocalarımız ve değerli katılımcılarımızla birlikte olmanın bize verdiği mutluluğun yanı sıra bizim için bu organizasyonu anlamlı kılan başka bir neden ise bu sempozyumun uzun zamandır bir ferdi olduğumuz TÜBAT ailesinin başkanları olarak temsil ettiğimiz ilk organizasyon olması. Bugün burada bu heyecanı ve mutluluğu bizlerle paylaşan hocalarımıza, ekip arkadaşlarımıza ve değerli katılımcılara çok teşekkür ederiz. Keyifli ve bilim dolu bir gün geçirmenizi dileriz. Bilimle kalın BAT ile kalın.” dedi. 
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu eski başkanı Atilla Ülkücü ise “Proje, makale, sunum ve poster çalışmalarını yapmak ve bunları yaparken etiğe uygun hareket etmek, bilimin gelişimine katkıda bulunurken çalışmaları yapan kişilerin de akademik hayatları adına kariyer basamaklarını oluşturur. Etkinlik süresince, değindiğim çalışma basamakları hakkında bilgilenecek olan arkadaşlarımızın heyecanını paylaşırken attıkları bu adımın kariyerleri için faydalı olmasını diliyorum. TÜBAT ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek  “TÜBAT” adlı sunumunu gerçekleştirdi. 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nesrin Turan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi olduğu için bu sunuma layık görüldüğünü belirterek “Araştırma Etiği” adlı sunumunu gerçekleştirdi. İkinci oturumu gerçekleştiren Doç. Dr. Fatma Nesrin Turan, bilimin genel bir tanımını yaparak bilimsel araştırma hakkında bilgiler verdi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Sarıdoğan “Etkili Sunum Teknikleri, Sunum ve Poster Hazırlama” başlıklı sunumuyla üçüncü oturumu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kenan Sarıdoğan, “Etkili sunum hayatınızın her alanında karşınıza çıkacak ve sizlerden belki de hepiniz bu sunumu yapacaksınız. Eğitimde ahlak özellikle çok önemlidir. Sizler yeri geldiğinde bunun farkına varacaksınız.” dedi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Erdoğan, dördüncü oturumda “Bilimsellik ve Araştırma” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Yapmış olduğu çalışmalarla 1.300’ün üzerinde atıf alan Prof. Dr. Suat Erdoğan sunumunda, bilimin özelliklerini kısaca anlatarak “Bilimin evrensel özellikleri vardır. Bilim objektiftir, nesneldir. Bilgi evrenseldir. Dünyanın başka bir yerinde de aynı sonucu vermesi gerekir.” dedi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, beşinci oturumda söz alarak, istatistiki verilerin özellikle Türkiye’de araştırma alanında yeterli düzeyde olmadığını belirterek  “Proje Yönetimi ve Destek Veren Kuruluşlar” isimli sunumunu gerçekleştirdi.
Altıncı ve son oturumda ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Koçak, “Makale Türleri ve Yazımı” isimli sunumunu gerçekleştirdi.
Sunumların ardından her konuşmacıya teşekkür belgeleri takdim edilen sempozyum, Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil’in hayatını konu alan bir video gösterisiyle son buldu.
Ek Resimler
Bu içerik 20.12.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 258 kez okundu.