Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde "Öğretmen Olmak" Adlı Konferans Verildi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı ve Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu (EÇET) iş birliği ile Okul Öncesi Eğitim Günleri kapsamında 6 Nisan 2018 saat 14.00-16.00 arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rengin ZEMBAT tarafından "Öğretmen Olmak " adlı koferans düzenlenmiştir. Okul Öncesi Eğitim Günleri'nin açılış konuşması EÇET akademik danışmanı ve Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof.Dr.Sayın Emine AHMETOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir. Ahmetoğlu Okul Öncesi Eğitim Günleri etkinliğinin "Öğretmen Olmak" adlı konferans ile başladığı 13 Nisan'da Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Ü. İbrahim  H. ACAR tarafından "Okul Öncesi Dönemde Öğretmen Çocuk İlişkisi" adlı ve yine aynı gün Marmara Üniversitesi öğretim elemanı Dr.Özge ÜNSAL tarafından "Reggio Emilia Yaklaşımı ve Proje Tabanlı Eğitim " ve 16 Nisan 2018'de İstanbul Bahçeşehir Anaokulu Müdürü Müzeyyen Kardaş KOÇAK ve Sinem Erener ÜNAL tarafından "Orman Okulları" adlı konferansla devam edeceğini açıkladı. Okul Öncesi Eğitim Günleri'nin ilk konferansı Prof.Dr.Rengin ZEMBAT tarafından gerçekleştirildi. Konferans içeriğinde sayın Zembat'ın açıklamaları şu şekildedir : " 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bilgiye erişim ve bilginin kullanımında yaşanılan değişimden; toplumların bireylerden beklentileri de aynı şekilde etkinlenmiştir. Daha önceki yüzyıllarda bilgiyi öğrenmenin merkezde olduğu eğitim biçimlerinden; bugün, öğrenenin merkezde olduğu eğitim yaklaşımına geçilmiştir. 20.yüzyılda temelleri atılan ve günümüze dek gelen, günümüzde çağdaş eğitim politikalarının kalbini oluşturan çocuk merkezli eğitim yaklaşımları, 21. yy öğretmeninin sahip olması gereken özellikleri de değiştirmiştir. Öyle ki bu değişim yaşam boyu öğrenme felsefesini temel alan, teknolojiden faydalanan, etkili sorular sormasının yanı sıra özellikle sorular sorduran ve böylelikle çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini hareket geçiren, yenilikçi, girişimci, lider öğretmenlerin ihtiyacını ortaya koymuştur. Araştıran, öğrenen, değişen ve dönüştüren öğretmenler gelecek yüzyılın belki de henüz adını bilmediğimiz mesleklerini yapacak, mutlu bireylerini yetiştireceklerdir. "
Ek Resimler
Bu içerik 09.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 261 kez okundu.